ศาลจังหวัดปทุมธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.thข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

22

          เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดปทุมธานี ณ อาคาร ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  

อ่านข่าว

ส่วนคลัง-หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
01-หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 2. บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 3. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 4. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 20 มิถุนายน 2559
 5. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2559
 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส 28 มิถุนายน 2559
 7. ทีดี อิงค์เจ็ท 28 มิถุนายน 2559
 8. บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด 15 กรกฎาคม 2559
 9. 27 กรกฎาคม 2559 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 10. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 11. 18 สิงหาคม 2559 บริษัท ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 12. 5 กันยายน 2559 - บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 13. 5 กันยายน 2559 - บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 14. 5 กันยายน 2559 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 15. 12 กันยายน 2559 - บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 16. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)
 17. 19 กันยายน 2559 -บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 18. 19 กันยายน 2559 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 19. 19 กันยายน 2559 -บริษัท ฟ้าใสคลีนนิ่ง จำกัด
 20. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 21. 19 ธันวาคม 2559 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 22. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 23. 20 ธันวาคม 2559 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 24. 20 ธันวาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 25. 20 มกราคม 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 26. 20 มกราคม 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 27. 20 มกราคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 28. 31 มกราคม 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 29. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ซ๊โอแอล จำกัด(มหาชน)
 30. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 31. 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 32. 16 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 33. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เจ พี แฟมิลีโฟน จำกัด
 34. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด
 35. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พัฒนราชา จำกัด
 36. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล พี แอร์ เซอร์วิส
 37. 27 กุมภาพันธ์ 2560 ร้านรุ่งเรืองเจริญเฟอร์นิเจอร์
 38. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซีย ไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 39. 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเซียไลฟ์ซัคเซส จำกัด
 40. 01 มีนาคม 2560 บริษัท พี พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ