หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดปทุมธานี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
สถิติคดีประจำศาลจังหวัดปทุมธานี  
ส่วนช่วยพิจารณาคดี  
เขตอำนาจศาลและอัตราค่าส่งหมาย  
ติดต่อราชการศาล  
Download แบบฟอร์มศาล 
เอกสารเผยแพร่ความรู้  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ฯ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 628 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเปฯ   21 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 225 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก บุคคฯ   22 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 133 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกฯ   13 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 137 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การลงทะเบียนทนายความขอแรง   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 706 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ   17 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 337 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการพิจารณาซองสอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ศาฯ   24 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 35 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศาลจังหฯ   11 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบปรฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศาลจังหวัดปทุมธานี ครัฯ   22 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 55 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่ฯ   17 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 216 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศาลจังหวัดฯ   4 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกวดราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศาลจังหวัดปทุมธานี   11 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 83 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขายทอดตลาดเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งฯ   8 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 269 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ   11 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 592 )
ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การลงทะเบียนทนายขอแรง   26 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 710 )
ศาลจังหวัดปทุมธานีได้พิพากษาประหารชีวิตผู้ต้องหาคดี พรบ.ยาเสพติดให้โทษ(เมทแอมเฟตามีน ไฮโดร์คลอฯ   16 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 418 )
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้ฯ   30 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 264 )


ฉบับที่ 485 เรื่อง ศาลจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศาสนสถาน ให้ทานชีวิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม”
ฉบับที่ 485 เรื่อง ศาลจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศาสนสถาน ให้ทานชีวิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม”
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ฉบับที่ 484 เรื่อง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ปี 2557
ฉบับที่ 484 เรื่อง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ปี 2557
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ฉบับที่ 483 เรื่อง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ฉบับที่ 483 เรื่อง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ฉบับที่ 482 เรื่องต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีและคณะผู้พิพากษาในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
ฉบับที่ 482 เรื่องต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีและคณะผู้พิพากษาในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
  :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
ฉบับที่ 481 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน
ฉบับที่ 481 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน
  :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ฉบับที่ 480 ศาลจังหวัดปทุมธานีจัดงาน
ฉบับที่ 480 ศาลจังหวัดปทุมธานีจัดงาน "รักคือความผูกพันอันยิ่งใหญ่" เพื่อเลี้ยงแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของท่านที่แต่งตั้งและโยกย้าย
  :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)