ศาลจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปทุมธานี และอาคารพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดปทุมธานี 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารแนบ