ศาลจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.th

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี
เอกสารแนบ