ศาลจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปทุมธานีร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาลจังหวัดปทุมธานีร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางสุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ ๑ และ ๒ และเสด็จทอดพระเนตรโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ ๑ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 


เอกสารแนบ