ศาลจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 581 6303 หรือ 02 581 5013 โทรสาร 02 581 5566 Email : pttc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเปิดโครงการ  ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เอกสารแนบ